ايمني ماشين آلات

مطالب دیگر:
پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتیپروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)پروتکل درمانی مدیریت خشمپروتکل معنا درمانی فرانکلپروتکل آزمون انشاءپروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریلپروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهیپروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلیپروتکل جلسات درمان فراشناختپکیج آموزش ذهن آگاهیپروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیریپروتکل درمانی ماتریکسپروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانیپروتکل تکنیک روانبخشی درمانی دوساپروتکل و پکیج آموزشی مهارتهای زندگیپروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواستهپروتکل آموزش هوش هیجانیپروتکل شناخت درمانی هستی نگرپروتکل قصه درمانی کودکانپروتکل تکنیک های درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیوپروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایتپروتکل آموزش ذهن آگاهی سگال و همکارانپروتکل خلاصه درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمنخلاصه پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز
ایمنی ماشین آلات|1870609|zja

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

ماشين ، مجموعه اي از قطعات متحرك و ثابت ميباشد كه اين مجموعه بر روي فريم (قاب) قرار است . از بعد ايمني ، ماشينهاي ناقص به ماشينهايي گفته ميشود كه داراي يك يا مجموعه اي از خصوصيات زير باشند.
1- ماشين تاقص ( نا ايمن ) به ماشيني گفته ميشود كه منطقه عملياتي آن فاقد يكي سيستم ايمني يا حفاظ باشد.
تعريف منطقه عملياتي : در ماشين ، منطقه عملياتي منطقه ايست كه ماده اي به يك فرم وارد و به فرم ديگر خارج ميشود . بعنوان مثال در ماشين خم كن ورقهاي فلزي با ضخامتهاي مختلف از يك طرف بصورت يك پارچه وارد شده و پس از خم دار شدن خارج ميشوند ، يا در ماشينهاي برش ورق ( آهنبر) ورق آهن وارد ميشود و پس از تكه تكه شدن به فرمهاي مختلف خارج ميشود ويا در ماشين تراش قط